Talent delen: de deeleconomie in HR

De deeleconomie is de toekomst. Ook op het vlak van HR. Voor kmo’s kan talent delen een drievoudige meerwaarde betekenen. Dat zeggen we niet alleen tegen onze klanten, we doen het ook zelf.

Talent in beweging

Sinds enkele jaren werkt Axelle voor Pensiontheker, dé pensioenexpert voor zelfstandigen en accountants en een groeiend consultancybedrijf voor verzekeringsmaatschappijen.

“Ik merkte dat de uitdagingen en de groeimarge van Axelle in ons kleine team stilaan uitgeput raakten”, zegt Jeroen, zaakvoerder van Pensiontheker.

Na een toevallige ontmoeting, een paar overlegmomenten en een inloopperiode werkt Axelle nu voor StatusGo … én voor Pensiontheker.

Mariska, zaakvoerder van StatusGo: “We hebben een echte win-win gevonden. Axelle is een grote meerwaarde in ons team, als recruiter, designer, communicator. Een absolute allrounder. Bovendien kan ze zich bij StatusGo verder ontwikkelen, bijvoorbeeld dankzij de expertise van collega’s. Haar eerste klant: haar vorige werkgever.”

Axelle: “Het voorstel van Jeroen en Mariska leek eerst een zot idee, maar ook: een kans die ik niet kon laten liggen."

Een regeling die werkt voor alle partijen: Pensiontheker verliest de ervaring van Axelle niet en moet geen nieuwe werknemer opleiden; Axelle heeft nieuwe uitdagingen maar moet geen afscheid nemen van het gezellige Pensiontheker-team; StatusGo haalt in één klap nieuw talent én een nieuwe klant binnen.

De drievoudige meerwaarde van talent delen

1. Kernprofielen versus ondersteunende profielen.
Elk bedrijf heeft een core business. De medewerkers in deze diensten hou je graag intern: ze worden opgeleid, ontwikkelen unieke expertises en een netwerk dat je niet wil delen met concurrenten.

Daarnaast heeft een bedrijf ook medewerkers in ondersteunende functies. Al deze diensten intern ontwikkelen vraagt veel energie en veel middelen. Stel je voor dat je door het delen van talent de kosten kan verlagen en de kwaliteit van je diensten verhogen. Zeker voor kleine bedrijven is dit een interessante keuze: één medewerker werkt voor twee of meer bedrijven en alle partijen engageren zich voor een positieve samenwerking.

2. Specialistenwerk.
Ondernemingen hebben almaar meer nood aan specialisten. Maar voor kleine bedrijven is het niet evident om zulke profielen intern op te leiden. Door talent te delen wordt dit wel mogelijk.

3. Talent in beweging.
Zo luidt het credo van Pensiontheker. Een sterke werkgever wil talent aantrekken, maar doet er ook alles aan om dat te behouden. Duurzame relaties aangaan met werknemers betekent niet altijd dat je ze in dienst moet houden. Innovatieve HR-oplossingen zullen in de toekomst alleen nog maar belangrijker worden.

Toekomstideeën uitwisselen?

StatusGo wil een facilitator zijn voor innovatieve HR-ontwikkelingen. Ben je geprikkeld door het idee om talent te delen? Laat het ons weten. Wij willen onze schouders zetten onder een ronde tafel die pioniersbedrijven samenbrengt.

Mogelijke gespreksonderwerpen: het delen van talent, het delen van talent pools, het delen van recruiters, instroom slimmer benutten.

Axelle is in elk geval pro: “StatusGo kwam voor mij op het juiste moment: ik begon nood te krijgen aan een nieuwe uitdaging. Het voorstel van Jeroen en Mariska leek eerst een zot idee, maar ook: een kans die ik niet kon laten liggen. Plots moest ik ook voor andere bedrijven werken, mijn blik verruimen, bijleren. Bovendien: nu kan ik mijn werk voor Pensiotheker nog beter doen.”

Ook geïnteresseerd in een inhouse consultant om uw rekrutering een boost te geven?

Laten we er eens over babbelen

StatusGo is een service van Antenno.
www.antenno.com