Schaarste op de arbeidsmarkt vraagt om creatieve oplossingen

Begin 2019 vroeg NextConomy aan enkele experts om hun visie te geven over de evoluties op de arbeidsmarkt. De resultaten: twee trends, twee oplossingen.

Twee trends.

De Unizo studiedienst stelt twee belangrijke trends vast voor 2019, zegt Nils Meyntjens: “Enerzijds worden flexwerken en coworking worden steeds populairder. Anderzijds blijft de krapte op de arbeidsmarkt. De spanningsratio – het aantal niet-werkende werkzoekenden per openstaande vacature – staat volgens VDAB op een historisch laagtepunt. Werkgevers moeten daarom creatief zijn om het juiste personeel te vinden.”

De arbeidsmarkt transformeert. In veel sectoren en functies heerst er schaarste, dat wil zeggen: de instroom van kwaliteitsvolle kandidaten is te laag. Dat kan grote gevolgen hebben, in extreme gevallen staat het uw groeiambities in de weg. Dat moeten we vermijden.

De combinatie van deze twee trends – schaarste en flexibilisering – doet besluiten dat vaste contracten, interimwerk en klassieke rekruteringsprocessen niet meer vanzelfsprekend zijn in de toekomst.

Anders werven.

“Bedrijven worden steeds creatiever om de juiste mensen aan te trekken en staan er ook steeds meer voor open om alternatieve middelen toe te passen om hun doel ten aanzien van het aantrekken en behouden van personeel te bereiken”, stelt Rick Schevers van TCP Solutions.

Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder van VDAB, vult aan: “Bedrijven zullen meer en meer afstappen van hun taakgebonden functieprofielen en inzetten op nieuwe, outreachende wervingsstrategieën.”

Outreachende wervingsstrategieën, hoezo?

Oplossing 1: Kijk over het muurtje van uw bedrijf.

“Door de schaarste aan talent maken organisaties steeds meer gebruik van extern ingehuurde (top)talenten in allerlei contractvormen”, zegt Marleen Deleu van NextConomy.

Waarom? “Kmo’s hebben nood aan een flexibele invulling van expertise met een snelle return-on-invest. Interim managers kunnen voor allerhande functies en sectoren worden ingezet zonder dat ze op de payroll komen. High level expertise die een kmo vanaf 1 à 2 dagen in de week kan inzetten zolang dit nodig is, no strings attached. Externe knowhow die de onderneming op een hoger niveau tilt”, aldus Boudewijn Dupont, directeur van 3W.

Ook wat betreft recruitment kiezen almaar meer bedrijven ervoor om externe experts in te schakelen. “De toenemende schaarste van (flexibele) medewerkers dwingt grotere kmo’s in ons land de instroom van nieuw talent anders te organiseren. (…) De best presterende toeleveranciers en interne inhuurprogramma’s zullen meer dan ooit relevant worden en de verdere professionalisering van de instroom aanwakkeren, ook voor kleinere inhuurvolumes. Nieuwe, kleine spelers zullen deze markt betreden en de kmo-bedrijven helpen hun interne inhuurprogramma’s verder te professionaliseren of te bedienen met een centrale – niet onsite – MSP-dienstverlening.” Chris Neddermeijer, Product Architect Nétive VMS

Inhouse consultants, zoals die van StatusGo, kunnen u helpen bij de professionalisering en creatieve benadering van uw rekrutering.

Oplossing 2: Onderscheid u.

Inzetten op werven en dat doen op creatieve manieren staat niet op zich. “Een aantrekkelijk werkgeversimago is cruciaal om het juiste personeel aan boord te krijgen en te behouden”, aldus Ron Bosma van Talentin.

Behandel uw kandidaten als klanten en ontwikkel een employer brand die uw identiteit als werkgever perfect weerspiegelt.

Zorgen dat uw instroom op peil blijft?

Laten we rond de tafel zitten

StatusGo is een service van Antenno.
www.antenno.com